Aanmelden

Je kunt telefonisch of via de website een eerste afspraak maken voor jezelf of iemand anders. Bij de aanmelding vragen we om enkele persoonlijke gegevens en een korte beschrijving van je hulpvraag. Soms kunnen we de telefoon niet aannemen, bijvoorbeeld omdat we in behandeling zijn. In dat geval kan je je naam en telefoonnummer op onze voicemail inspreken en bellen we je zo snel mogelijk terug.De eerste afspraak

Tijdens de intake maak je kennis met je logopedist. Zij stelt vragen over de klachten, de voorgeschiedenis en andere relevante factoren en brengt daarmee het logopedische probleem en de achtergrond hiervan in kaart.

Bij de eerste afspraak is het belangrijk dat je een identiteitsbewijs of bewijs uit het geboorteregister meeneemt, wij zijn namelijk verplicht om al onze clienten bij de eerste afspraak te identificeren. Als je een verwijsbrief van je (huis)arts hebt, neem je deze ook mee naar de eerste afspraak.

Na de intake en het vraaggesprek gaan we over tot onderzoek. Dit kan plaatsvinden middels een test of (spel)observatie. Daarnaast vragen we je soms om een vragenlijst in te vullen die we kunnen gebruiken als aanvulling op de test- of observatiegegevens.

Behandeling

Aan de hand van de verzamelde gegevens stellen we een behandelplan op. We formuleren behandeldoelen zodat voor iedereen duidelijk is wat het doel van de therapie is en wat we verwachten van jou wat betreft thuis oefenen en actieve participatie. Het behandeltraject is voor iedereen verschillend qua inhoud en duur. De meeste cliënten worden een keer per week gedurende 25 minuten behandeld. Zo nodig kan er ook twee keer per week worden behandeld. Soms zijn een paar sessies voldoende, soms zien we cliënten een jaar of langer in de praktijk. Op medische indicatie kan de behandeling plaatsvinden bij de cliënt thuis.

Samenwerking

We werken natuurlijk in hoofdzaak samen met jou aan de opgestelde doelen. Echter is het vaak ook nodig dat we samenwerken met andere betrokkenen. Je kunt hierbij denken aan:

  • je huisarts, fysiotherapeut, KNO-arts, neuroloog, longarts, kinderarts of andere (para)medicus
  • de peuterspeelzaal, crèche of basisschool van je kind
  • je tandarts of orthodontist
  • instellingen voor jeugdgezondheidszorg of een audiologisch centrum

Voordat we overleg voeren met een derde vragen we uiteraard altijd om jouw toestemming.

Evalueren

Tijdens het behandeltraject zal er regelmatig een evaluatiemoment zijn. We houden in de gaten of de ingezette therapie werkt, wat het resultaat is en of bijstelling van de doelen/aanpak nodig is.

Afsluiting

De logopedische behandeling kan worden afgerond als uit een (her)test of observatie blijkt dat de gestelde doelen behaald zijn. We bespreken de samenwerking en het resultaat van de behandeling en plannen zo nodig nog een afspraak voor een controlemoment in. Na afloop van de behandeling ontvang je per e-mail een uitnodiging van Mediquest om anoniem ons klanttevredenheidsonderzoek in te vullen. Wij vinden het belangrijk om te weten hoe onze cliënten onze zorg hebben ervaren en staan open voor verbetering en feedback.