We spreken in zinnen die bestaan uit woorden, lettergrepen en letters. Elke letter heeft zijn eigen klank. Woorden bestaan uit verschillende klanken achter elkaar. Zowel kinderen als volwassenen kunnen te maken krijgen met stoornissen in de spraak (articulatiestoornissen) waarbij spraakklanken worden vervangen, weggelaten en/of vervormd. Soms gaat het om slechts één of enkele klanken, soms om veel meer.

Problemen met spraak kunnen zijn

Articulatiestoornis
Dysartrie
Te hoog spreektempo
Stotteren

Articulatiestoornis

Dysartrie

Te hoog spreektempo

Stotteren