Informatie voor verwijzers

Verwijzen 

Om uw patiënten op de hoogte te stellen van onze behandelvisie en –mogelijkheden, kunt u uw patiënten wijzen op deze website.

Verwijzingen kunnen zowel digitaal als per post worden verstuurd: 

Logopedie Centrum Groningen
Hoendiep 1
9718 TA Groningen

Indien aanvullende informatie gewenst is, zal de behandelend logopedist contact met u opnemen.

Praktisch

Als logopedist mogen we alleen verwijzingen accepteren die aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Gegevens cliënt: naam, geboortedatum, BSN
  • Gegevens verwijzer: naam, AGB-code, handtekening (digitaal geaccordeerd mag ook)
  • Verwijsgegevens: medische diagnose, hulpvraag, verwijsdatum
  • Indien van toepassing: behandeling aan huis met medische noodzaak hiervan

De afspraak vindt plaats op één van onze praktijklocaties of bij uw patiënt thuis, in de eigen omgeving. Dit kan alleen met een medische indicatie. Indien de logopedist bij de patiënt aan huis moet komen is altijd een schriftelijke verwijzing met vermelding van de betreffende aandoening noodzakelijk.