Met of zonder verwijsbrief?

Onder bepaalde voorwaarden kun je zonder verwijsbrief van je arts terecht bij Logopedie Centrum Groningen. Natuurlijk kan je altijd eerst een afspraak maken bij je arts, maar dit hoeft niet in alle gevallen meer. Een intake zonder verwijsbrief noemen we de ‘Directe Toegankelijkheid Logopedie’ (DTL). We moeten dan wel een korte screening afnemen om te bepalen of je bij ons aan het juiste adres bent. Dit kan via het aanmeldingsformulier op onze website. Bij twijfel adviseren we je om alsnog naar je huisarts te gaan. 

Als je een verwijzing van je arts hebt gekregen, moet de behandeling binnen drie maanden na de verwijsdatum zijn opgestart. Neem daarvoor kort na het ontvangen van je verwijsbrief contact met ons op, zodat we de behandeling op tijd kunnen beginnen.

Tarieven

Goed om te weten

Privacy policy

Logopedie Centrum Groningen hecht veel waarde aan de bescherming van algemene en bijzondere persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Logopedie Centrum Groningen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Klik hier voor onze privacy policy.

Klachtenregeling

Wij hopen dat onze logopedische hulp aan je wensen voldoet. Toch kan het voorkomen dat je ontevreden bent over de logopedische behandeling. Wij hopen dat we in de behandeling voldoende vertrouwen en samenwerking met je hebben opgebouwd om dit met elkaar te bespreken. Op het moment dat wij weten wat de klacht is, proberen wij deze op te lossen. Wil je liever de klacht niet met je behandelend logopedist bespreken, dan kun je bij praktijkeigenaar Paulien Hingstman terecht. Komen we er samen niet uit, dan kun je terecht bij Er is iets misgegaan.nl

Meer informatie over deze klachtenregeling vind je hier.