Met of zonder verwijsbrief?

Onder bepaalde voorwaarden kun je zonder verwijsbrief van je arts terecht bij Logopedie Centrum Groningen. Natuurlijk kan je altijd eerst een afspraak maken bij je arts, maar dit hoeft niet in alle gevallen meer. Een intake zonder verwijsbrief noemen we de ‘Directe Toegankelijkheid Logopedie’ (DTL). We moeten dan wel een korte screening afnemen om te bepalen of je bij ons aan het juiste adres bent. Dit kan via het aanmeldingsformulier op onze website. Bij twijfel adviseren we je om alsnog naar je huisarts te gaan. Bij de verzekeraars CZ, Ohra, Delta Lloyd en de Friesland is voor mensen <18 jaar een verwijsbrief altijd nodig. Deze zorgverzekeraars hebben voor kinderen geen DTL opgenomen in hun verzekering.

Als je een verwijzing van je arts hebt gekregen, moet de behandeling binnen drie maanden na de verwijsdatum zijn opgestart. Neem daarvoor kort na het ontvangen van je verwijsbrief contact met ons op, zodat we de behandeling op tijd kunnen beginnen.

Tarieven

Logopedie is opgenomen in het basispakket van de verzekering. Logopedie Centrum Groningen heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Sinds 1 januari 2008 heeft iedereen van 18 jaar en ouder een verplicht eigen risico in de zorg. Dit betekent dat bij volwassenen de vergoeding voor logopedie eerst wordt verrekend met het eigen risico. Als het eigen risico is verrekend, wordt de behandeling volledig vergoed door je zorgverzekeraar. Wij raden je aan om bij je zorgverzekeraar na te gaan wat je eigen risico is, voordat je een eerste afspraak met ons maakt. Zo voorkom je onvoorziene kosten.

In de contracten die we met de verschillende zorgverzekeraars hebben afgesloten, worden verschillende tarieven gehanteerd. In de polisvoorwaarden van je zorgverzekering kan je vinden welk tarief je zorgverzekering hanteert. Kijk in deze tarievenlijst voor de maximale tarieven zoals deze door de Nederlandse Zorgautoriteit zijn vastgesteld. Het kan dus bij jouw zorgverzekeraar afwijken.

Het eigen risico geldt niet voor mensen onder de 18 jaar. Dat betekent dat bij je kind de logopedie volledig wordt vergoed door je zorgverzekeraar. We declareren rechtstreeks bij je zorgverzekeraar en die betaalt ons rechtstreeks uit. Je hoeft dus geen kosten voor te schieten.

Soms komt het voor dat je wel een hulpvraag hebt, maar deze geen medische grondslag heeft en dus buiten je zorgverzekering valt. Ook dan ben je bij ons van harte welkom. In dat geval wordt de logopedie niet vergoed door je zorgverzekeraar en draag je zelf zorg voor het betalen van de rekeningen.

Hier vind je de uitgebreide betalingsvoorwaarden.

Goed om te weten