Voor kinderen en jongvolwassenen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS), dyslexie, mensen met stemproblemen en volwassenen met de ziekte van Parkinson of een afasie biedt Logopedie Centrum Groningen specialistische logopedische zorg. De communicatie verloopt bij hen niet vanzelfsprekend of niet vanzelfsprekend meer. Wij zetten ons samen met de cliënt en omgeving, ten volle in om de communicatie te verbeteren. Door het volgen van specifieke richtlijnen, cursussen, lezingen en congressen, behouden en vergroten we onze kennis en kwaliteit.


Taalontwikkelingsstoornissen


Een taalachterstand is niet hetzelfde als een taalontwikkelingsstoornis. Een taalachterstand kan ontstaan als een kind zijn moedertaal weinig hoort of spreekt. Door meer taalaanbod, haalt het kind de achterstand vaak weer in. Er is iets mis met het aangeboren vermogen om taal te leren. Het proces van taalontwikkeling verloopt afwijkend doordat de hersenen taal niet optimaal verwerken. Er is een gespecialiseerde behandeling nodig.

Dyslexie

 

Binnen onze praktijk geven we begeleiding bij lees- en/of spellingproblemen voor kinderen of volwassenen die buiten de vergoede dyslexiezorg* vallen. Wij doen geen dyslexie-onderzoeken, maar begeleiden wel bij lees- en/of spellingproblemen. Kinderen en/of volwassenen die geen dyslexie-verklaring hebben, die een lichtere vorm van dyslexie hebben, of die bijkomende problemen hebben (zoals een TOS of ADHD), kunnen bij Nydia en Mahalia terecht.

Afasietherapie

 

Alle cliënten met een afasie kunnen bij Irene terecht voor specialistische behandeling. Omdat Irene in het afasieregister staat geregistreerd, kan zij behandelingen van een uur geven. De behandeling kan zowel op de praktijk als aan huis plaatsvinden.

Stemtherapie


De stem wordt wel eens de spiegel van de emotie genoemd. En wanneer problemen optreden op het gebied van de stem en je niet meer kunt praten, zingen, roepen als voorheen, dan maakt dat zeker wat los. Je stem is een complex apparaat.

Parkinson


De ziekte van Parkinson is een neurologische aandoening waarbij de bewegingsstoornissen het meest opvallend kunnen zijn: beven (tremor), spierstijfheid en bewegingstraagheid. Deze hoeven echter niet allemaal aanwezig te zijn. Dankzij de vooruitgang in medische behandelmogelijkheden kan de ziekte tegenwoordig langer onder controle worden gehouden.