Onze collega Sytske is geregistreerd afasietherapeut. Alle cliënten met een afasie kunnen bij haar terecht voor specialistische behandeling. Omdat Sytske in het afasieregister staat geregistreerd, kan zij behandelingen van een uur geven. De behandeling kan zowel op de praktijk als aan huis plaatsvinden.

 
Optimaliseren van de communicatie

Sytske zal eerst een onderzoek afnemen naar het begrijpen en uiten van de gesproken en geschreven taal. Hier kijkt zij naar hoe de communicatie op dit moment verloopt en wat de mogelijkheden zijn. Vervolgens biedt ze oefeningen om het begrijpen, spreken, lezen en schrijven te verbeteren. Centraal staat het optimaliseren van de communicatie. Het aanbieden van aanvullende en ondersteunende communicatiemiddelen kan hier onderdeel van zijn. Ook begeleidt zij u en uw directe omgeving met betrekking tot de specifieke problemen van afasie.