Taal zorgt ervoor dat we onze gedachten en gevoelens kenbaar kunnen maken en duidelijk kunnen maken wat we willen en denken. We kunnen door taal contact hebben met anderen om gevoelens, ideeën en ervaringen uit te wisselen Of we nu blij, verdrietig, opgewonden of gefrustreerd zijn, we hebben iemand nodig tegen wie we dat kunnen zeggen. Taal is één van de middelen die we gebruiken om te communiceren.

Taal heeft nog een andere belangrijke functie. Het is een instrument voor denken en leren. Met behulp van taal kunnen we plannen maken, problemen signaleren, redeneren, alternatieven bedenken, problemen oplossen, fantaseren en voorspellen. Het leren van taal is belangrijk voor een goede sociale, emotionele en intellectuele ontwikkeling.

Problemen met taal kunnen zijn

Vertraagde taalontwikkeling
Afasie

Vertraagde taalontwikkeling

Afasie