Sytske Daling-Veenstra 

Logopedist, linguïst en afasietherapeut

Sytske is tot medio januari 2023 met zwangerschapsverlof. 

Ik ben Sytske en heb in 2012 de opleiding logopedie aan Hogeschool Windesheim te Zwolle afgerond. Daarna heb ik Taalwetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen gestudeerd. Door deze studie heb ik mij onder meer verdiept in taalontwikkelingsstoornissen bij kinderen en verworven taalproblemen bij volwassenen. Sinds 2013 werk ik met veel plezier bij Logopedie Centrum Groningen. Door mijn passie voor het vak hoop ik ieder kind of volwassene van dienst te zijn door logopedie.

Specialisaties:

  • Afasie
  • Logopedie en tandheelkunde (OMFT)
  • PROMPT
  • Communicatie-ondersteuning bij spraak- of taalproblemen ten gevolge van niet-aangeboren hersenletsel of neuromusculaire aandoeningen
  • Stemproblemen

Werkzaam op locatie:

  • Gezondheidscentrum Hoendiep

Werkdagen:  dinsdag en woensdag